Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK. Vi kommer att behandla bland annat uppföljning av budget för 2023 och fastställande av budget för 2024. Plats: Stala BygdegårdTid: Söndag den 23:e april 2023 klockan 11.00 Dagordning Väl möttStyrelsen

Dokument till årsstämman 2022

Här kommer aktuella dokument för genomläsning inför årsstämman. Budget och Årsredovisning kommer att finnas tillgängliga efter Årsmötet den 5/1. Dom som vill läsa på i förväg kan skicka ett mail till support@fiberforeningen.org så får ni ett personligt exemplar i mailboxen. För övriga dokument, klicka nedan.

Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse Härmed kallas Du till årsstämma i Askerön / Säckebäck Fiber EK. Vi kommer att behandla bland annat Proposition angående prissättningsmodell för nyanslutningar framledes Proposition angående koppling av styrelsearvoden till inkomstbasbelopp på tidigare beslutad nivå Fastställande av budget för 2022 och 2023 enligt beslut på årsmöte 2021 Plats: Stala BygdegårdTid: … Fortsätt LäsKallelse till årsmöte 2022