Kallelse till Extrastämma 2020

Härmed kallas Du till Extrastämma i Askerön/Säckebäck Fiber EK. Styrelsen kommer att lägga ut en proposition på hemsidan inför stämman inom kort. Plats: Stala Bygdegård Datum: Lördagen den 1:e februari 2020 Klockan 11.00 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringsmän … Fortsätt LäsKallelse till Extrastämma 2020

Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00 på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening. Dagordning1. Mötets öppnande2. Val av ordförande och sekreterare för stämman3. Godkännande av röstlängden4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning6. Fastställande av dagordningen7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen … Fortsätt LäsÅrsmöte 6/4 2019 kl. 11.00 på Stala Bygdegård