Info för dig med Gruppavtal

Om du behöver hjälp skall du alltid först kontakta Telia support!

Telia Support: 020 – 20 20 70

Eller så kan du logga in på Privat – Telia.se. Klicka sedan på “Ärenden” och sedan “Ställ en fråga”.

Om inte Telia lyckas lösa problemet
Kontakta då support@fiberforeningen.org och ange ärendenummer från Telias support, vilket problem du har samt vad du har fått för respons från Telia.

Beskrivning av Telias Gruppavtal
Beskrivning av vad som ingår i gruppavtalet kan du läsa om du laddar ner följande dokument.