Ägarbyte

Försäljning av Fastighet

När ni tänker sälja ert hus var noga med att informera köparen om att:

  • ni har en fiberanslutning via Askerön / Säckebäck Fiber
  • ni har avtal som har nätavgift, kvartals eller årsavgift
  • om ni har ett gruppavtal, att köparen är beredd att överta detta
  • de övertar den inbetalda insatsen
  • köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen – se nedan, om så inte sker har ni kvar betalningsansvaret för hela avtalsperioden

Kontakta alltid oss (klicka här) för mer instruktioner om vad ni behöver göra.