Info för dig med Framtidssäkrat hus

För er som valt eller väljer att enbart installera en anslutning fram till huset så kan det senare aktiveras när som helst. För detta alternativ betalar man enbart årsavgiften en gång per år och ingen nätavgift.

När man vill aktivera sin anslutning så skall man kontakta info@fiberforeningen.org.