Datum för årsmöte 24/4 kl. 11.00 info inför det mm.

Rapport från styrelsemöte 7:e februari Vi räknar med att vi kommer att ställa ett nodskåp på Lilla Askerön som skall betjäna hela föreningen. Det skall ha plats för framtida utbyggnader och således vara dimensionerat för 6-700 anslutningar. Kassören kommer under vecka 7 att upprätta en förteckning över de markägare som … Fortsätt LäsDatum för årsmöte 24/4 kl. 11.00 info inför det mm.

EU-bidragsansökan och samrådsmöte diskuterades på mötet den 22/10 2015

Vi är nu 223 medlemmar varav 203 har skrivit anläggningsavtal, 8 nya avtal godkändes. Vi hade ett samrådsmöte 20/10 med Orust fibersamordnare, Per Linnér, för avstämning och diskussion rörande kommunens ambition att skapa ett stamnät. Orust kommun har drivit den frågan och har tillsammans med VG Regionen beslut om att … Fortsätt LäsEU-bidragsansökan och samrådsmöte diskuterades på mötet den 22/10 2015

Mötet 27/9 2015 präglades av oro för hur viktningstalet påverkar vår chans att få bidrag

En sammanfattning av styrelsemötet 27/9. Vi hade besök av Tjörns kommuns fibersamordnare, Per Persson, och diskuterade läget med honom. Vi framförde skarp kritik för kommunens hantering av underlag för att ta fram ett förfrågningsunderlag. Vi har konstaterat att fiberföreningen har startat och drivs av idella krafter för att skapa en … Fortsätt LäsMötet 27/9 2015 präglades av oro för hur viktningstalet påverkar vår chans att få bidrag