Fiber i våra hus

Nu är det snart dags att stänga vårt projekt med att installera fiber i vårt område så här kommer en slutrapport.

Fiber i våra hus

Det började 2013-2014 med ett antal entusiaster som ville ha en bättre internetuppkoppling, och sannolikt inte var medvetna om vilket arbete som låg framför dem för att genomföra den förbättringen. Tack, det hade inte blivit något utan det gänget.

Föreningen startade med 157 medlemmar under 2014, och med en preliminär kalkyl och entusiasm. Ett par års försening på att kunna söka bidrag från Jordbruksverket fick vi in en ansökan som godkändes i november 2016.

Nu började styrelsen tro att vi skulle kontraktera folk som skulle bygga anläggningen och komma i gång. Efter vissa svårigheter att få fram intresserade entreprenörer så skrevs med glädje avtalen under december 2017. Byggstart planerades under slutet av kvartal 1 2018.

Vi hade en tidplan, en ekonomisk kalkyl som vi dubbelkollade innan styrelsen skrev avtal, vi hade 267 medlemmar och behövde pengar för att kunna starta byggnationen.

Tidplanen har ändrats så många gånger att samtliga medlemmar har nog förtvivlat vid en eller annan tidpunkt.

Bjarne Rutgerssons Entreprenad AB har levererat grävning/tryckning och övriga markarbeten vilket nu har resulterat i att föreningen äger ett fysiskt nätverk med en central nod för idag 347 anslutningar. De sista 15 ska enligt fiberentreprenören AT installationer AB vara klara innan midsommar. Styrelsen ska då samla ihop dokumentationen som Jordbruksverket kräver för att de sista bidragspengarna ska betalas ut.

Anläggningen består även av ett antal fördelar inför framtiden. Vi har förlagt tomslang i alla schakter som vi har så att vi inte ska behöva gräva upp mer än nödvändigt, föreningens pengar har också säkrat tillträde till västra sidan av Väg 160.

Vi har genom ett delprojekt för Orust Kommun/VG Regionen som betalat arbete och material för fått ”svartfiber” med 96 extra fibertrådar varav 12 är inkopplade. Föreningen äger detta och kommunen vill ha möjlighet att hyra in sig i framtiden.

Föreningen vill fortfarande kunna ta emot nya medlemmar men kommer samla förfrågningar på våren till en gång om året. Man söker medlemskap på vår hemsida, får en offert baserad på vilket pris som gäller när man söker. Likaså kommer föreningen kunna erbjuda Telias Gruppavtal, men priset och andra förutsättningar kan ändras över tid.

Styrelsen har arbetat med markägaravtal, projektledning och börjar gå in i ett nytt stadie i föreningens verksamhet. Att förvalta vår anläggning, underhålla den fysiska anläggningen och själva föreningen. I det arbetet ingår att se framåt, skapa planer för att så väl det går säkerställa att medlemmarnas satsade pengar används på bästa sätt.

Just nu samarbetar styrelsen med närliggande fiberföreningar för att få ett fördelaktigt samarbetsavtal rörande underhåll och drift. Styrelsen jagar de sista kartunderlagen så att alla markägaravtal kan returneras inklusive ett relevant ritningsunderlag.

Ekonomin i projektet.

Vi ansökte om bidrag baserad på en budget om 9,4 miljoner kronor, vilket vi fick beviljat. Orust Kommun beslutade att ett ha ett stamnät på ön och område 14 var vår förenings område. Vi kunde lämna anbud på arbetet och material för en extra svartfiber och vann upphandlingen.

Det gav oss 1,5 miljoner till. I slutet av 2019 insåg styrelsen att projektet inte höll ekonomiskt och nästan samtidigt kom en chans att ansöka om mer bidrag vilket blev beviljat. Föreningens åtagande behövde täckas vilket den extra årsstämmans beslut löste.

Denna rapport kan också laddas ner som PDF.