Styrelseledamot
Gert Claesson

0708 – 77 24 05
gert@mellangard.se

Jag har ett eget företag och jobbar mest som kontrollansvarig vid nybyggnation.