Senaste Nytt

Alla nyheter från Fiberföreningen

Blogg

Start den 14/10 2020!

Det är nu med stor glädje vi lämnat ut den första omgången med Telia-paket för de gruppavtalskunder på Orust som kan börja nyttja fibern redan den 14:e oktober. Utlämningen skedde i Skolhuset Stora Askerön helgen 4-6:e oktober. På bilden ser ni en glad medlem när han hämtade ut sitt Telia-paket.

Årsmöte 6/4 2019 kl. 11.00 på Stala Bygdegård

Nu är det dags för årsstämma i vår förening. Dagordning1. Mötets öppnande2. Val av ordförande och sekreterare för stämman3. Godkännande av röstlängden4. Val av 2 justeringspersoner samt rösträknare5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning6. Fastställande av dagordningen7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen … Fortsätt LäsÅrsmöte 6/4 2019 kl. 11.00 på Stala Bygdegård

Medlemsmötet 2018

Hej allihop! Medlemsmötet  i maj kan sammanfattas så här. Närvarande medlemmar ur styrelsen presenterade sig.Vi informerade om GDPR och hur personlig information idag finns lokalt hos Renja Oscarsson och enbart lämnas ut om det krävs för att genomföra byggprojektet samt hålls för att kunna fylla avtalskraven för respektive medlem. Medlemmarna … Fortsätt LäsMedlemsmötet 2018

Medlemsmöte kl. 11.00 torsdagen den 10/5 på Stala Bygdegård

Inbjudan informationsmöte Du/ ni är inbjudna till informationsmöte Askerön/Säckebäck Fiber EK Plats:          Stala Bygdegård Tid:            Torsdagen den 10:e maj 2018 klockan 11.00 Program På vårt årsmöte i mars kom vi fram till att vi vill ha ett informationsmöte om projektet. Detta informationsmöte kommer att ge en lägesinformation, uppstart, arbete på … Fortsätt LäsMedlemsmöte kl. 11.00 torsdagen den 10/5 på Stala Bygdegård

Årsmöte 2018

Hej allihop, Nu finns protokollet och övriga dokument från mötet tillgängliga för alla. Mötet var välbesökt och vi fick beslutat att hålla ett separat möte där mer information om bygget, bredbandstjänster, vad som man som medlem behöver planera för i sin fastighet. Representanter från våra entreprenörer ska försöka delta för … Fortsätt LäsÅrsmöte 2018

Årsmötet 2017

Tack för att så många kom och gjorde årsmötet intressant och visade sitt stöd för styrelsen som nästan i sin helhet blir kvar kommande period. Under vintern lyckades styrelsen få en person att agera valberedning (mycket proffesionellt) och vi skulle uppskatta om någon mer, helst från L:a Askerön eller Varekilsnäs/Säckebäck … Fortsätt LäsÅrsmötet 2017

Årsmötet 2016

Årsmötet 24/4 var välbesökt. I enlighet med stämmans dagordning justerad med flytt av § 14 till före §11 fastställdes mötet. Hans Oscarsson valdes till mötets ordförande och Torwald Cullberg till sekreterare. Årsredovisningen, med stöd av revisionsberättelsen godkändes av årsmötet, samtårets förlust balanserades enligt styrelsens förslag. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det … Fortsätt LäsÅrsmötet 2016