Bli Medlem / Ägarbyte

Försäljning av Fastighet

När ni tänker sälja ert hus var noga med att informera köparen om att:

  • ni har en fiberanslutning via Askerön / Säckebäck Fiber
  • ni har avtal som har nätavgift, kvartals eller årsavgift
  • om ni har ett gruppavtal, att köparen är beredd att överta detta
  • de övertar den inbetalda insatsen
  • köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen – se nedan, om så inte sker har ni kvar betalningsansvaret för hela avtalsperioden

Kontakta alltid oss (klicka här) för mer instruktioner om vad ni behöver göra.

Bli Medlem

Fyll i intresseanmälan nedan så kommer vi att undersöka på vilka villkor och till vilken kostnad du kan bli medlem. Vi kontaktar dig med avtalsförslag.

Endast personer och företag som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar.

Intresseanmälan

Dessa uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i organisationen i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (GDPR).

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Postadress
Postadress